https://theeffortfuleducator.com/2019/10/18/a-great-day-of-teaching-or-was-it/

Inledning:

”En väldigt snabb notering om fokus och balans efter det som kändes som en bra dag av undervisning:
Det var en av de där dagarna när materialet var intressant, eleverna var fokuserade och de lämnade lektionen redo att ta reda på mer om ämnet. Det var verkligen fantastiskt; ständigt uppsträckta händer med tankeväckande frågor och jag kom faktiskt inte ens igenom allt material jag tänkt gå igenom på grund av den underbara diskussionen. Jag var trött i slutet … men det var bra trötthet. Fysiskt utsliten men mentalt och känslomässigt stärkt för morgondagens lektion. Jag kan inte vänta.
Det kändes verkligen som en vinst, men … var det en bra dag av undervisning? … ”