https://ragazzainglese.wordpress.com/2018/02/14/pub-quiz-or-published-what-are-the-aims-of-a-knowledge-rich-curriculum/

Inledning:

”Jag har varit förespråkare för en kunskapsrik läroplan sedan omkring 2013, vilket är relativt nyligen, och under den tiden har jag upplevt flera förändringar av denna läroplansstrategi. Att vara nyligen konverterad till detta tänkande om läroplan och ha gjort en intellektuell resa under de senaste åren, har lett till mig att bli ganska evangelisk om varför en kunskapsrik läroplan och den kunskapsgenomgripande undervisning som den kräver är avgörande för framgångsrik utbildning. Därför är jag särskilt orolig för att tillvägagångssättet inte blir noggrant och övervägt kan vi riskera att detta blir ett initiativ bland andra eller en modefluga …”