https://curry.virginia.edu/sites/default/files/uploads/epw/64-Effects_Full_Day_Prekindergarten.pdf

Abstrakt:

”Denna studie är en randomized control- studie av barn i hel- och halvdags barnomsorg i ett skoldistrikt nära Denver. Fyraåriga barn tilldelades slumpmässigt ett erbjudande om halvdagsplats (fyra dagar / vecka) eller heldagsplats (fem dagar / vecka) vilket ökade tiden med över 600 timmar. Erbjudandet av heldags barnomsorg gav stora, positiva effekter på barns passiva ordförråd (0,267 standardavvikelser) vid starten i förskoleklass. Bland barn som skrevs in i distriktsskolor överträffade heldagsdeltagare också sina kamrater i lärarrapporterade mått på kognition, läskunnighet, matematik och fysisk utveckling. Vid starten i förskoleklass var barn som erbjudits barnomsorg fortfarande bättre än kamrater på ett allmänt använt mått av grundläggande läskunnighet. Studien ger det första noggranna beviset på effekterna av heltids barnomsorg för barns skolmognad”.