https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2019/10/23/challenge-beyond-blooms/

Inledning:

Vad gör en fråga svår och en annan lätt?

När jag gick utbildningen fanns Blooms taxonomi överallt. Personligen har jag inte riktigt uppmärksammat den så mycket på ett tag, men jag påmindes nyligen om att den fortfarande används i stor utsträckning i ett brett spektrum av undervisnings- och inlärningssammanhang. Problem med Bloom’s har fått ganska ingående offentlig behandling, med både Doug Lemov och David Didau som beskriver några problem och presenterar sina egna taxonomier, kompletta med snitsig grafik … ”