Från presentationen på hemsidan:

”Projektets mål
Målet var att föra in forskning om lärande i klassrummet och starta utvecklingen av lättanvända professionella utvecklingsmaterial. Vi ville också samarbeta med lärare och lära av dem vad som var effektivt eller inte när vi implementerade vetenskapligt belagda metoder. Med andra ord, vi var intresserade av att lyssna till lärare om att genomföra forskningen, snarare än att berätta för dem vad de ”borde göra.”

Det finns sex videoklipp med förklarande text till, detta är bara det första. Spara ner från hemsidan för projektet eller bokmärk på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDshSJmoaR3Tx1MyJXxgYtSdZb-w6fkVC

Texten på sidan finns också samlad i en PDF för utskrift HÄR