https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11251-019-09495-0.pdf

Abstrakt:

”Kollaborativt lärande är en vitt använd undrrvisningssteknik, men faktorer som avgör dess effektivitet är fortfarande oklara. Teorin för kognitiv belastning användes för att undersöka effekterna av tidigare upplevelse av samarbete och informationstäthet vid spridning bland elever vid tidiga och senare tester av hågkomst, samt kognitiv effektivitet av kollaborativt lärande och dess resultat. Uppgifter som erhölls med 240 gymnasieelever visade att grupper med erfarenhet av samarbete överträffade och var mer kognitivt effektiva än oerfarna grupper och låg informationsdensitet ökade prestandan under inlärningsprocessen. När uppgifter krävde behandling av hög informationstäthet var erfarna grupper också mer kognitivt effektiva än oerfarna grupper. För uppgifter med låg informationsdensitet hittades ingen skillnad. Dessa resultat ger instruktionsimplikationer för att utforma effektiva lärande miljöer”.