blob:https://www.tandfonline.com/27b51025-3240-4afe-8209-3833605a1107

Abstrakt:

”Internationella storskaliga jämförelser är på uppgång, och Programme for International Student Assessment (PISA) anses av många ha en strategiskt framträdande roll i utbildningspolitiska debatter. Föreliggande artikel granskar PISA-relaterade engelskspråkiga peer-reviewade artiklar från programmets första cykel, 2000 till den senaste 2015. Fem litteraturbaser genomsöktes och resultaten analyserades med SPSS. Resultaten kartlägger frekvensen för publikationer utifrån tidskrift, land och vetenskaplig disciplin. De sammanfattar också viktiga teman inom tre identifierade kategorier: sekundäranalys, politisk påverkan och kritik. Resultaten visar att studier baserade på PISA-data har lett till framsteg inom utbildningsforskningen, men visar samtidigt på behovet av försiktighet när man använder denna forskning för att informera utbildningspolitik”.