https://theemotionallearner.com/2019/10/25/when-is-a-chunk-not-a-chunk

Inledning:

”Chunking” beskriver processen genom vilken enskilda informationsdelar delas upp och grupperas. Processen sägs göra återkallelsen av information enklare eftersom den hjälper till att kringgå de inneboende begränsningarna i arbetsminnet. Chunking förlitar sig dock också starkt på långtidsminnet …”

(Artikeln från 1980 av Ericsson, Chase och Falcon, som länkas till på slutet, finns tillgänglig i särtryck med Open access HÄR!)