https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Presentations/Publications/EEF_Marking_Review_April_2016.pdf

Inledning av sammanfattning:

”Rättningens centrala roll
Rättning spelar en central roll i lärares arbete och är ofta i fokus för livlig debatt. Den kan ge viktig feedback till eleverna och hjälpa lärarna att identifiera elevers missförstånd. Regeringens enkät, Workload Challenge 2014, identifierade dock frekvensen och omfattningen av krav på rättning som en viktig drivkraft för lärares stora arbetsbelastning. Reformen av märkningspolicy var den högsta arbetsbelastningsrelaterade prioriteringen för 53% av de svarande. På senare tid noterar rapporten från Independent Teacher Workload Review Group, att skriftlig rättning hade blivit onödigt betungande för lärare och rekommenderade att all rättning skulle styras av professionellt omdöme och vara ”meningsfullt, hanterbart och motiverande” …