https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/sven-eric-liedman-radda-den-svenska-skolan-fran-anarkin/

Ingress:

”Lärare som behandlas som trasproletariat. Friskolekoncerner som delar ut miljoner i vinster. Tomma platser på lärarutbildningarna. Sven-Eric Liedman menar att det är dags att inse att den svenska skolan inte fungerar”.

This page has a translate Widget.