http://dyslexiavictoriasupport.com/

Australiensisk hemsida med länkar till resurser för undervisning och stöd vid  läs-och skrivsvårigheter/dyskalkyli. Presentation från sidan:

”DVS är ett gratis nätverk med resurser som stöder evidensbaserad utbildning för dyslexi. Vi främjar evidensbaserade program som blivit oberoende, vetenskapligt peer-reviewed och publicerade i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

DVS är en plats att söka råd och stöd. Du kan engagera dig, komma till informationsmöten eller bara vara Facebook-medlem. Vi behöver inte en formell diagnos för att du ska vara medlem eller delta i supportgruppsmöten.

Dyslexia Victoria Support fungerar först och främst som en Facebook-grupp. Varje dag går nya medlemmar med i vår grupp, delar sina erfarenheter och stöder varandra.

Vår Facebook-grupp drivs av ett frivilligt team av föräldrar som har en passion för att dela information, öka medvetenheten, erbjuda stöd till dyslexiska föräldrar, barn och vuxna och öka medvetenheten om evidensbaserad utbildning.