https://learningspy.co.uk/featured/a-measurement-checklist/

Inledning:

”Att mäta kan vara bra. Vi kan vara så upptagna av att se bara vad som är riktigt och rätt framför oss att det är alltför lätt att missa något perifert. Att ha ett öga på data hjälper oss att tänka statistiskt istället för att bara förlita oss på anekdot och heuristik.
Det är svårt att hävda att mätvärden inte har lett till stora förbättringar i utbildningen sedan jag började undervisa i slutet av 90-talet. På den tiden var det ingen som bad mig att titta på någon form av data och jag hade bokstavligen ingen aning om mina elevers tidigare resultat och bara en vag uppfattning om hur bra de lyckades på nationella prov. Följaktligen klarade sig många barn dåligt och ingen tog något ansvar.
Tiderna har förändrats. Utbildning blev allt mer fokuserad på att samla in data om prestanda och att driva på skolorna för att se till att examensresultaten ökade och 
då gjorde de det.
Och med det kom oro över betygsinflation, tricksande och felaktig användning … ”