https://understandingreading.home.blog/2019/11/11/the-simple-view-of-reading/

Inledning:

”Simple View of Reading föreslogs först av Gough och Tunmer 1986 och är en av de mest stödda modellerna för läsning hittills. Kärnan i Simple View är att läsförståelse (RC) är produkten av avkodning (D) och språklig (eller språk) förståelse (LC).BF9A19D6-2533-4398-8F45-85F48858A992
RC är * produkten * för D och LC eftersom om antingen avkodning eller språkförståelse är lika med noll, är slutresultatet (läsförståelse) noll. Om jag till exempel kan avkoda spanska (uttala orden på sidan exakt) men inte förstår ett enda ord, förstår jag inte det jag läser. Och om ett barn kan förstå enkel talad engelska (min 2-åring) men inte kan avkoda tryckta ord på en sida med samma innehåll, har hon inte någon läsförståelse (eftersom hon inte kan läsa ännu … ”