https://bennewmark.wordpress.com/2019/11/21/mission-to-the-moon/

Inledning:

”Jag har skrivit tidigare om min övertygelse, att utvidgningen av skolledningar under åren med New Labour har urholkat det så kallade ”mellanchefsleden” genom minskande reallöner, svårigheter att behålla personal och en därpå följande normalisering av tidiga utnämningar.
Denna försvagning av ämnesföreträdarskap (ett mycket bättre begrepp än ”mellanchefsskap”), ihop med Englands skrämmande unga lärardemografi, har skapat en topptung ledningsstruktur där många beslut fattas av de som är högst upp i hierarkin … ”