https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022487117702580

Abstrakt:

”Praktiserande lärare, deltagare i en tidigare studie om matematisk ångest, besöktes igen för att avgöra om deras nivåer av matematisk ångest fortfarande existerade och / eller fortsatte att förändras efter 5 års undervisningserfarenhet. En enkät av Likert-typ med 98 frågor, informella diskussioner, informella intervjuer och berättande intervjuer med stöd av frågeformulär genomfördes. Data avslöjade att alla yrkesverksamma lärare fortfarande upplevde en viss grad av matematisk ångest (p <0,001). Resultaten har konsekvenser för lärarutbildningsprogram för fortlöpande professionellt stöd av lärare, mätning av nivåer av matematikångest hos lärare före och tjänstgöring och fastställandet av specifika sammanhang där matematisk ångest kan tolkas och minskas”.