https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2019/11/16-reading-catchup-for-older-students-one-to-one-or-small-groups/

Inledning:

”Behöver äldre elever enskild undervisning för att komma ikapp, eller kan de undervisas i grupp?
Svaret är båda delarna – beroende på hur långt efter de ligger.
Grupper kan vara ett effektivt format för undervisning om fyra villkor är uppfyllda:

… ”