https://blogs.ams.org/matheducation/2019/11/18/what-math-professors-and-k-12-teachers-think-of-each-other/

Inledning:

”Vad tycker grund- och gymnasielärare om den undervisning som sker på högskolor? Och tvärtom – vad tycker matematikprofessorer om matematik undervisning på grund- och gymnasienivå?
Jag närmar mig mitt tionde år i klassrummet som grund- och gymnasielärare i matematik och då och då hamnar jag i en konversation med en doktorand eller professor som föreslår (nästan alltid artigt!) att matematikundervisningen innan högskolan i grunden är dålig. För några veckor sedan berättade en matematiker att doktorer behövs för att frälsa gymnasieundervisningen från dess ”synder.”

En gång, på sommarlägret där jag undervisar, berättade en ung doktorand att det helt enkelt inte utförs någon riktig matematik i amerikanska skolor.

Tja – jag håller inte med! Men hur utbredd är den uppfattningen? Och varför existerar den? …”