https://www.pbs.org/video/becoming-a-reader-zn8qsd/

En timme med författaren till boken Language at the Speed of Sight: How We Read, Why So Many Can’t, and What Can Be Done About It.

Beskrivning:

”Mark Seidenberg, professor vid Institutionen för psykologi vid UW-Madison, diskuterar hur man kan hjälpa barn att bli skickliga läsare. Seidenberg går igenom förändrad utbildningspolitik, kopplar samman forskning och utbildning och ökade språkupplevelser för barn innan de börjar skolan som verktyg som kan hjälpa till att lindra problemen”.