https://rebeccaallen.co.uk/2019/12/04/careering-towards-a-curriculum-crash/

Inledning:

”Jag (Ben) är inte säker på om det är möjligt att nå ända fram med undervisning. Under en lång tid förväntade jag mig kunna det. Denna förväntan var tydlig i berättelsen kring undervisning när jag introducerades som praktikant. Det förvärrades ofta av direkta råd som jag parafraserar enligt följande:

”Du borde göra X. Vi berättar inte exakt vad det innebär under dina lektioner. Men vi kan ibland kontrollera om du gör det … Och det måste fungera”.

Vid olika tidpunkter har jag fått höra att övervakning av Pupil Premium (elever med extra resurser pga bakgrund), inkludering av elever med särskilt stöd, noggrann differentiering, lyhörd undervisning, att generera allmänt surr och kriminalteknisk analys av skillnaderna i resultat skulle fixa det. Ofta kändes det som om dessa ”lösningar” aldrig helt packades upp – vad behövde jag göra?

Undervisningen är i sig komplex. Det är än svårare när vi får i uppdrag att genomföra abstraktioner eller enkla modeller som aldrig definieras uttryckligen och därför ofta misslyckas när de översätts till klassrummet. Du vet utan tvekan redan detta. Du har lärt dig det genom erfarenhet. Det kan emellertid kännas som om de som styr i politiken inte gör det. Vi lärare har ofta i uppdrag att implementera lösningar som bygger på en vision om undervisning som är mycket enklare, mindre varierande och mer påverkande än vad vi vet att den kan vara … ”