http://hackeducation.com/2019/11/28/ed-tech-agitprop

Inledning:

”Detta föredrag hölls vid OEB 2019 i Berlin. Jag ville påtala den felinformation och desinformation som upprepas av dem som ställer sig på scenen vid ed-tech-evenemang (liksom de som okritiskt accepterar sagorna som sanningar). Om vi ser fram mot en dystopisk ed-tech-framtid, så är det delvis på grund av sagoberättarna i ed-tech som säljer in sådan bullshit … ”

… och så ett till blogginlägg om samma konferens och bl.a. det här föredraget. Donald Clark delar inte riktigt Audrey Watters uppfattning om sakernas tillstånd http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2019/11/oeb-berlin-ai-video-learning-analytics.html