https://teacherhead.com/2019/12/08/myth-teacher-led-instruction-and-student-centred-learning-are-opposites/

Inledning:

(Denna blogg är en kopia av min essä i Education Myths, redaktör Craig Barton för ResearchEd, utgiven av John Catt Ltd och publicerad här med tillstånd.)

Är det en myt eller en halmdocka?
Jag tror att detta är en viktig fråga att ställa från början. Det finns inte mycket värde i att besvära sig med en uppsättning åsikter som representerar en myt om knappast någon har dessa åsikter. Men vilken nivå av belägg behövs för att stödja påståendet att något är en myt? Måste det vara en bred uppslutning bakom idéerna? Är några exempel tillräckligt med bevis? Det verkar för mig som om vi skulle kunna använda mycket energi för att bevisa att något är en myt istället för att utforska de mer intressanta och viktiga idéer som uppstår genom att undersöka själva myten.

I det här kapitlet kommer jag helt enkelt att nöja mig, och förhoppningsvis majoriteten av läsarna, med att den här myten är tillräckligt verklig – baserat på min erfarenhet från engagemang inom utbildningsvärlden och att den är rimligt vanlig och därför är värd att utforska:

lärarledd instruktion och elevcentrerat lärande är motsatser; de är i opposition; detta har konsekvenser för hur lärare undervisar och hur de genomför läroplanen.