http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf

”Abstrakt
Feedback är en av de starkaste medlen för påverka lärande och prestation, men denna inverkan kan vara antingen positiv eller negativ. Dess makt nämns ofta i artiklar om lärande och undervisning, men förvånansvärt få, nyligen genomförda, studier har systematiskt undersökt dess betydelse. Den här artikeln ger en konceptuell analys av feedback och granskar beläggen kring dess inverkan på lärande och prestation. Dessa belägg visar att även om feedback är bland de största medlen för påverkan, så kan typen av feedback och hur den ges vara olika effektiv. En modell för feedback föreslås sedan, som identifierar de specifika egenskaperna och omständigheterna som gör den effektiv, och vissa typiskt besvärliga frågor diskuteras, inklusive tidpunkten för feedback och effekterna av positiv och negativ feedback. Slutligen används denna analys för att föreslå sätt på vilka feedback kan användas för att förbättra effekten i skolan”.