https://www.kqed.org/mindshift/48139/why-teachers-should-help-students-learn-effective-study-strategies

Inledning:

”För lärare kan de noggrant kontrollerade förutsättningarna för utbildningsforskning verka löjliga när verkligheten i klassrummet innebär regelbundna avbrott, frånvaro och generellt kaos. Professor John Dunlosky försöker överbrygga dessa två världar och avsiktligt studera effektiviteten i strategier som labbstudier indikerar är lovande, men som inte kräver speciell teknik eller extra resurser. Han försöker ta reda på vilka få strategier som faktiskt kan göra en stor skillnad för eleverna och vilka som är slöseri med tid … ”