https://www.ai.rug.nl/~niels/prims/index.html

Hemsida för forskargruppen vid universitetet i Groningen. Här finns länkar till delprojekt, pågående och publicerad forskning. Från startsidan:

PRIMs är en kognitiv arkitektur baserad på den populära kognitiva ACT-R arkitekturen. Målet med kognitiva arkitekturer är att simulera och förutsäga mänsklig kognition och att ge en grund för intelligenta system.
Den viktigaste aspekten av PRIM är att det syftar till att skapa modeller som går utöver enskilda uppgifter. Det innebär att man tittar på kunskapsöverföring mellan uppgifter, hur kunskaper i uppgifterna kan konstrueras utifrån befintliga färdigheter och hur vår färdighetsstruktur startas upp vid utveckling.
3D5EFE1A-2E11-4941-8243-8808E517AF50