https://psyarxiv.com/x83dq/

”Abstrakt
Det är en vitt spridd missuppfattning inom stora delar av psykologi att (1) när ryggradsdjur utvecklats har ”nyare” hjärnstrukturer lagts till över befintliga ”äldre” hjärnstrukturer och (2) att dessa nyare, mer komplexa strukturer resulterade i djur med nyare och mer komplexa psykologiska funktioner, flexibelt beteende och språk. Denna övertygelse har spritts i våra grundläggande läroböcker trots att den länge har kritiserats av neurobiologer och står i kontrast till den tydliga och enhälliga åsikten om dessa frågor bland dem som studerar evolutionen av nervsystemet. Vi ger psykologer en uppdatering i denna utgåva där vi beskriver den mer exakta modellen för neural evolution, och ger exempel på hur denna felaktiga uppfattning kan ha hindrat framsteg inom psykologi. Vi uppmanar psykologer att överge denna felaktiga uppfattningen om mänskliga hjärnor”.