https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0883

Abstrakt:

Denna studie försöker svara på en begäran nyligen om en mer social och samarbetsbetonad syn på lärarutbildning och fortbildning, genom att undersöka den sociala sidan för lärarkandidater i utbildning i England, Spanien och USA. Vi utforskar kärnfaktorer som är förknippade med par av lärare i praktik när de utbyter undervisningsmaterial vid slutet av ett lärarutbildningsprogram i varje kontext. Med hjälp av urvalsmodeller för sociala nätverk undersöker denna studie i vilken utsträckning lärarnas självrapporterade självförtroende, kamratförtroende, syn på innovation och demografiska karakteristika är associerade med att sända, ta emot och reproducera instruktionsmaterial. Fynd tyder på att självkänsla och innovativitet spelar viktiga roller när det gäller att förklara lärarkandidaters informationssökning i studiens alla kontexter”.