https://fivefromfive.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ITE-REPORT-FINAL.pdf

Inledning av sammanfattning:

”Den ihållande och utbredda oron över hur lärare förbereds för undervisning i läsning kommer från tre källor: granskningar och undersökningar om kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen; forskningsstudier av kunskaper hos anställda och doktorander om språk och om undervisning och deras uppfattningar om den egna beredskapen för läsundervisning; och vittnesmål från lärare för anställda och doktorander.
Denna rapport ger ytterligare belägg som stöd för behovet av en brådskande och dramatisk förbättring av den grundläggande lärarutbildningen genom att se i vilken utsträckning de utbildningsmoment om läskunnighet som ingår i grundutbildning för grundskollärare ger evidensbaserad information om hur barn lär sig att läsa; och de mest effektiva sätten att lära dem. Den gör detta genom att undersöka innehållet i 116 läskunnighetsenheter i 66 grader på 38 universitet … ”