https://www.corelearn.com/trauma-and-reading/

Inledning:

”Don Meichenbaum, en av världens ledande experter på trauma och våld, och en av de mest inflytelserika inom arbete för mental hälsa under förra seklet, sa att en sak är viktigare för traumatiserade barn än något annat. Viktigare än terapi, viktigare än sociala program, viktigare än något annat. Forskningen visar att det som mest kraftfullt förutsäger deras förmåga att övervinna traumat och överleva sina omständigheter är förmågan att läsa … ”