http://learning2pto.com/

8346B06C-DD03-43D5-90F5-E001F00FDCBC
@doctorkul

Chan Kulatunga-Moruzi

Översatt från av startsidans ”About” för bloggen: ”Den här bloggen började som ett mindre projekt för att hjälpa föräldrar lokalt att stötta sina barns utbildning. Det ursprungliga projektet var en serie presentationer för att lyfta fram några viktiga resultat inom kognitiv psykologiforskning om hur vi lär oss och hur vi bäst främjar varaktigt lärande. Eftersom många föräldrar har upptagna scheman, vilket gör det svårt att delta på kvällssessioner, utvecklade jag några blogginlägg. Bloggen du besöker nu har utvecklats och är mycket bredare med separata inlägg anpassade för föräldrar, studenter och lärare. Flera av inläggen är dock användbara för alla. Jag föreslår att du börjar med inlägget Study-wise och On Learning and Memory eftersom de ger en kort introduktion till de åtta huvudsakliga inlärningsstrategierna jag har fokuserat på. Läs sedan om du vill veta mer om dessa strategier och andra användbara tips för att stödja lärande … ”