https://occamshairdryer.wordpress.com/2020/01/25/are-pupil-progress-meetings-worthwhile/

Inledning:

”Jag slogs av de senaste Teacher Tapp– resultaten för möten om elevers resultat. De visade att tre fjärdedelar av de svarande har erfarenhet av sådana och att över hälften anser att de är till nytta. Jag har suttit igenom många sådana möten, ofta som ledande skolledare. Jag har alltid varit lätt tvivlande om deras värde och i dag är jag mycket skeptisk.

För tydlighetens skull menar jag med ”möten om elevers resultat” sådana tillfällen när lärare samlas efter en bedömning (av t.ex. ett övningsprov) för att granska resultaten från enskilda elever mot en måttstock (t.ex. studieplan, målbetyg). När prestanda ligger utanför måttstocken, bestäms insatser i ett försök att överbrygga klyftan … ”