https://kappanonline.org/grades-versus-comments-research-student-feedback-guskey/

Inledning:

Är kommentarer om elevers arbete bättre än betyg? Det beror på.
Under årtionden har striden rasat om huruvida lärare ska sätta betyg, kommentera eller både och vid bedömning av elevers inlärning. Åsikter om denna fråga varierar mycket bland lärare, skolledare och till och med betygs- och utvärderingskonsulter. En del anser att bedömningar, särskilt utformande, aldrig får betygsättas och endast bör innehålla kommentarer. Andra påpekar att i vissa skolor ingår resultaten av den formativa bedömningen som en del av rapporteringsprocessen, och därför behövs betyg … ”