https://www.mybrainisopen.net/designing-effective-multimedia-learning/

inledning:

”I det här inlägget kommer jag att kritisera strategier med teknikfokus vid utformning av multimedia för lärande och redogöra för sex strategier för design med pedagogiskt fokus.
Vad är en teknik-fokuserad strategi för att utforma multimedia för lärande, och varför är det problematiskt?
Utgångspunkten för många användningar av multimedia inom högre utbildning i Storbritannien är ofta en önskan att använda teknik, snarare än en klart definierad pedagogisk grund (Kirkwood & Price, 2013). Det är vanligt att multimediaresurser antingen utelämnar inlärningsresultat eller har en svag anpassning till dem. Dessutom tar dessa resurser ofta inte hänsyn till forskningen om hur människor kognitivt bearbetar information och hur de lär sig. Det finns ett standardantagande att video- och multimediaresurser motiverar elever att engagera sig i lärande. Detta är dock ett svagt antagande som ser till, vad som ofta är ett ytligt, 
engagemang som belägg för meningsfullt lärande. En robust utvärdering av multimedias effektivitet är också sällsynt … ”