http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog

Inledning:

”Under helgen publicerade New York Times en artikel på första sidan om läsning och en bekant skrev på Facebook ”Jag vet inte vad jag ska tro innan Dan kommenterar.” Så jag tänkte att lite bakgrund för människor som min vän kunde vara värdefullt.

Hur kan läsundervisning fortfarande vara kontroversiellt? Visst har de väl rett ut det vid det här laget?

Sambandet mellan en lärares handlingar och ett barns framsteg är illa belyst.

Psykologer älskar att påpeka att ”komplexa beteenden bestäms på multipelt”. Läsning är komplext, därför bidrar många faktorer till framgång eller misslyckande. …”