https://clioetcetera.com/2020/02/07/the-importance-of-subject-leadership-or-why-do-we-need-more-giles-fullards/

Inledning:

”Jag gjorde min PGCE under 2006-2007 under Christine Counsell i Cambridge: det skulle vara svårt att föreställa mig ett rigorösare välkomnande till undervisningsvärlden, och jag har skrivit mycket om vad som gjorde den kursen så bra. Det jag inte har skrivit om tidigare är vad jag gjorde därnäst. Efter min PGCE tillbringade jag tre och ett halvt år på Hinchingbrooke School i Huntingdon. Jag ingick i ett team under ledning av den nyutnämnda ledaren för ämnesgruppen i historia, Giles Fullard. Dessa år visade sig bli mycket utvecklande och mycket av det jag tänker och gör idag har formats av de åren och hur jag vägleddes genom min tidiga karriär av Giles … ”

Läs fortsättningen, ”What did I mean by ‘the curriculum is the progression model’?”

https://clioetcetera.com/2020/02/08/what-did-i-mean-by-the-curriculum-is-the-progression-model/

”Begreppet ”läroplanen är utvecklingsmodellen” hörs allt oftare idag, inte minst för att det har blivit en del av språket inom skolinspektionen. Jag tycker att språk och begrepp för utbildning är djupt fascinerande när de är som bäst, men just det här har en särskild resonans för mig eftersom det, såvitt jag känner till, var en fras som jag och Christine Counsell först använde. Ändå har jag vid flera tillfällen nyligen kommit fram till att jag diskuterat det med människor och insett att det har förståtts och avlägsnat sig från hur Christine och jag ursprungligen använde det. Jag vill använda det här blogginlägget för att redogöra för hur jag förstod uttryckets betydelse när jag först började använda det … ”

och vidare .. : How useful are generic educational ideas?

https://clioetcetera.com/2020/03/09/how-useful-are-generic-educational-ideas/

”Filosofen Alasdair MacIntyre gjorde en gång en användbar åtskillnad mellan en ”praktik” och en ”institution”. För MacIntyre är en praktik en social aktivitet som innehåller sina egna standarder för excellens och traditioner, som fotboll, arkitektur, jordbruk, fysik, kemi, biologi, historia, målning och musik. En institution är däremot upptagen av ”externa” saker som pengar, makt och status. Som MacIntyre uttryckte det, är schack, fysik och medicin praktik: schackklubbar, laboratorier, universitet och sjukhus är institutioner (After Virtue, 2011; s.226) Det finns ett komplicerat samband mellan praktik och institutioner. Praktik behöver institutioner för att överleva, men detta är alltid en ansträngd relation, eftersom institutionens varor (pengar, status osv.) alltför lätt kan kränka utövarnas varor (excellens i fotboll eller fysik) .. ”

(och missa inte kommande inlägg i serien under taggen ’Curriculum and knowledge)