https://teachingbattleground.wordpress.com/2020/03/01/behaviour-is-not-all-about-relationships/

Inledning:
”Det tar inte lång stund i en diskussion om uppförande innan någon som borde veta bättre att hävdar att nyckeln till gott uppförande är goda relationer. Det är sant att en dålig relation kan undergräva din ställning i en klass. Det är sant att ibland kan en bra relation med några av de dominerande personligheterna ha en riktigt positiv effekt på en lektion. Det är sant att det är bättre att ha goda relationer än dåliga med dina elever. Vi bör dock inte förväxla orsak och verkan. Det är mycket lättare att ha en bra relation med en klass som uppför sig väl. Det är lätt att försäkra sig om att det goda uppförande du får i en klass beror på att klassen gillar dig, men det är mycket mer troligt att klassen gillar dig när dina lektioner är säkra och ordnade och du inte ständigt behöver säga till dem ..”