https://www.theconfidentteacher.com/2020/02/we-are-doing-curriculum-but-what-are-we-stopping/

Inledning:

”Ur lärares perspektiv är utbildningssystemet ”rörigt”: Lärarna omges av flera och motstridiga meddelanden om vad som är viktigast att göra. Dessutom, om de fokuserar för mycket på något av de här viktiga idealen, så kan de äventyra sin prestation inom ett annat.”

Mary Kennedy, ‘How does professional development improve learning?’

Så gott som varje skola i England ”gör en lokal läroplan”. Det är ett lovvärt, men utmanande mål, att omvärdera ”vad” i läroplanen, inklusive alla relaterade frågor, och också att stötta lärare med tid, expertis och vägledning  för att förändra det invanda. Mitt i all röra bör vi också överväga ”vad stoppar vi?”
För att säkerställa att vi rensar vägen för våra lärares ansträngningar … ”