https://www.aft.org/ae/spring2020/debruyckere_kirschner_hulshof

Inledning:

”2015 publicerades vår bok Urban Myths on Learning and Education.Ett utdrag av ett avsnitt av den boken, ”Technology in Education: What Teachers Should Know,” publicerades i vårnumret av American Educator. En oväntad effekt var att vi alla tre, efter bokens publicering, fick ett antal frågor per vecka om att kontrollera nya fakta om utbildning. Först bloggade eller tweetade vi våra korta svar på dessa frågor, men vid en viss tidpunkt bestämde vi oss för att samla frågorna och utvidga våra svar. Detta har resulterat i en ny bok med alla nya ”myter”, More Urban Myths about Learning and Education: Challenging Eduquacks, Extraordinary Claims, and Alternative Facts, från vilka denna artikel är ett utdrag. Här diskuterar vi några av de oftast ställda frågorna relaterade till en grundprincip i synnerhet: överföring av det inlärda.
Överföring av lärande ses som användning av kunskap, färdigheter och / eller attityder som du har lärt dig i en situation i en annan situation.
Denna nya situation kan vara antingen en liknande situation (nära överföring) eller en annorlunda situation (lång överföring). Under de senaste åren har vi stött på många olika former som påstår sig vara exempel på långt överföring … ”