https://www.academia.edu/34743123/Epistemic_Trespassing

Abstrakt:

”Epistemiska överträdare bedömer frågor utanför sitt expertisområde. Överträdelse är allestädes närvarande i denna ålder av tvärvetenskaplig forskning och att erkänna detta kommer att kräva att vi är mer intellektuellt blygsamma”.