https://chalkbeat.org/posts/in/2020/03/09/indiana-virtual-charter-schools-linked-to-a-decline-in-student-test-scores-a-new-study-shows/

Inledning:

”Inför låga akademiska resultat på onlineskolor över hela landet försvarar sig supportrar ofta med att virtuell utbildning ger ett friutrymme för elever med inlärningssvårigheter.
Men en ny studie i Indiana fann att eleverna hamnade ännu mer på efterkälken när de flyttat över till virtuella charterskolor. Resultaten tyder på att onlineskolor har låga resultat inte bara för att eleverna som de tjänar möter utmaningar, utan på grund av problem med hur onlineinlärning fungerar – och bristerna i att inte ha ett fysiskt klassrum …”