http://donaldclarkplanb.blogspot.com/search?q=video

Inledning:

”Video för inlärning är bra på vissa saker, inte så bra på andra. För en tid sedan deltog jag i en session om video för inlärning och fann att varken kommissionärerna eller videoproduktionsföretaget hade tittat på en endaste stycke forskning om video och lärande. De berättade för oss att folk älskade vad de gjort, och sedan dess har jag sett en hel del ”Netflix för lärande” levereras. Det är nog bra men låt oss stanna upp en minut … Vad jag inte sett var belägg på att människor faktiskt ‘lärde’ sig något. Jag har varit engagerad i videoproduktion i 35 år, från företagsvideor levererade på VHS-kassetter, interaktiva videor på Laservision (på många sätt långt utöver vad vi ser för närvarande), CD-ROM-skivor och nu streaming. Vi gjorde till och med en spelfilm, ”The Killer Tongue”, och lärde oss en läxa när vi förlorade en massa pengar …”