https://educontrarianblog.com/2020/04/23/the-recipe-for-misery/

Inledning:

”Det verkar pågå en hel del bakning hemmavid för närvarande – en användbar distraktion från den mindre roliga uppgiften med hemundervisning föreställer jag mig. Precis som med bakning bestäms slutproduktens kvalitet i stor utsträckning på det recept skolorna ber föräldrar följa. Du kan addera din egen skicklighet och lyckas, men om du följer ett dåligt recept blir inte resultatet bra.
Det som blir mycket tydligt när man driver virtuell skola, är att vissa av de saker skolor gör är mer replikerbara i hemmet än andra. För att illustrera detta och komma fram till något meningsfullt när det gäller hur vi kan välja att gå vidare, kommer jag att grovt förenkla skolgång och göra några simpla påpekanden. Så stå ut och sluta inte läsa här. Det jag hoppas komma närmare är ett recept på skola på distans …”