https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2020/04/28/12-building-blocks-to-use-learning-technologies-effectively-all-in-one/

Introduktion:

”Nyligen publicerade vi en serie med tolv bloggar om hur man använder inlärningsteknologi effektivt i miljöer online. Vi översatte Wilfred Rubens originalblogg (på holländska – här), där han skrivit om de tolv utifrån boken Wijze lessen. wijze lessenTwaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (Lektioner för lärande: tolv byggstenar för effektiv undervisning, just nu under översättning till engelska och skriven av Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Kamp, Daniel Muijs och Paul A. Kirschner. (PS: Vi meddelar när den har publicerats på engelska).

I boken diskuterar Tim Surma och hans medförfattare hur man undervisar effektivt med hjälp av tolv bevisinformerade instruktionsprinciper. Wilfred Rubens, specialist på att använda teknik för undervisning och lärande, såg en möjlighet att utarbeta byggstenarna genom att reda ut förhållandet mellan varje byggsten och olika inlärningstekniker.

När vi initierade bloggserien var det som svar på att världen befann sig i greppet av corona-viruset (Covid-19) och det kommer antagligen fortsätta ett tag. Även om vissa skolor försiktigt öppnar igen, uppmanas många fortfarande att arbeta hemifrån när det är möjligt och många studenter och anställda behöver förmodligen fortfarande hitta ett sätt att lära sig hemma och då måste utbildningsinstitutioner och arbetsorganisationer hitta ett sätt att stödja dem.

Emellertid, även utan viruset, kan denna bloggserie hjälpa alla som behöver (re)formera lösningar för inlärning online och hitta lite fokus. Byggstenarna i kombination med Wilfords tillägg ‘learning tech dimension’ kan användas som grund för alla virtuella inlärningstjänster.

Det är därför vi har beslutat att lista alla inläggen på ett ställe här. Använd det till din fördel och mycket nöje! …”