https://app.senecalearning.com/classroom/course/04e36b88-c9c6-47ac-8a4b-54b9ceeea532

SENECA LEARNING är en lärplattform med gratis repetitionskurser online för en mängd skolämnen och på olika nivåer, underhållande, utformade utifrån kända principer för effektiv studieteknik och så att de kan anpassas individuellt och hålla motivationen uppe tills kunskaperna sitter.
Plattformen innehåller också en samling fortbildningskurser för lärare, skapade med samma principer som grund, att följa i egen takt och efter eget val.

COVID19 pandemin har inte bara inneburit att fysiska skolor varit stängda runt om i världen och elever och lärare gått över till undervisning och kontakter online. Nationella prov till stöd för slutbetyg och externa slutexamina där sådana används har också ställts in. Lärare, som i många länder vanligtvis inte satt avslutande betyg själva, har fått uppgiften att göra det på egen hand, ofta utan möjlighet till samråd med kollegor eller annat stöd än de belägg de själva samlat. Allt för att elever ska få behörighet till nästa nivå inför kommande läsår.
Länken ovan går till en första grundläggande repetition (det finns en fortsättning) av teori, praktik och forskning gällande de olika typer av bedömning och betygssättning som förekommer i skolan – för lärare och lärarstuderande. Vilka typer av bedömning av elevers resultat och lärande förekommer och behövs och vad krävs för att bedömningen ska ha validitet?

Mer lärarfortbildningskurser finns här: https://app.senecalearning.com/courses