https://owenlab.uwo.ca/pdf/2020%20-%20Nichols%20-%20Assoc%20for%20psych%20science.pdf

Abstrakt:

”Om det att förvärva ett andraspråk ger generella fördelar för verkställande funktioner har varit en fråga för intensiv vetenskaplig debatt i årtionden. Om tvåspråkighet ger fördelar utöver det bredare sociala och livsstilsvinster är tillgängliga för talare av ett andra språk, då bör det manifestera sig som en kognitiv fördel i den allmänna befolkningen av tvåspråkiga. Vi bedömde 11 041 deltagare på ett brett batteri med 12 verkställande uppgifter vars funktionella och neurala egenskaper har beskrivits väl. Tvåspråkiga visade en fördel jämfört med enspråkiga på endast ett test (medan enspråkiga personer presterade bättre i fyra test), och dessa effekter försvann alla när grupper matchades för att ta bort potentiellt förvirrande faktorer även om storleken på den positiva effekten av tvåspråkighet i de omatchade grupperna var så liten att det troligtvis skulle ha en försumbar inverkan på den kognitiva prestandan hos någon individ”.