https://scholar.harvard.edu/files/todd_rogers/files/discouraged_by_peer_excellence_public_copy.pdf

Abstrakt:

”Människor utsätts ofta för föredömliga kamratbedömningar (ibland också via design av interventioner).

I två studier visar vi att exponering för mönstergilla kamratprestationer kan undergräva motivation och framgång genom att få människor att uppleva att de inte kan uppnå sina kamraters resultatnivåer. Det orsakar också avidentifiering med det relevanta ämnesområdet. Vi undersökte sådant missmod inför kamraters kompetens genom att utnyttja den tillfälliga exponering av kamraters förmågor som inträffar när elever uppmanas att utvärdera varandras arbete.

Studie 1 var ett naturligt experiment i en stor, öppen onlinekurs som använde peer assessment (N = 5 740). Exponering för exempel av kamratbedömning fick en stor del av studenterna att sluta kursen.

Studie 2 undersökte underliggande psykologiska mekanismer i en replikering online (N = 361). Missmod inför kamraters excellens har teoretiska konsekvenser för arbete med socialt omdöme, social jämförelse och referensförskjutning och har praktiska konsekvenser för interventioner som använder sociala jämförelser”.