https://www.nature.com/articles/s41539-019-0046-0.pdf

Inledning:

”I och med en längre artikel i New York Times 2011 inträdde öppna onlinekurser (MOOC) på utbildningsscenen.
De stora mängder som registrerade sig, i kombination med den enastående räckvidden genom internet, väckte världens uppmärksamhet. Precis som internet hade rubbat domänerna för kunskap, handel och sociala nätverk verkade det som om utbildningsvärlden var på väg att förändras. Nästan över en natt grundades nya företag för att utveckla och fritt distribuera föreläsningar online med några av de bästa inom utbildningsvärlden. De fanns tillgängliga på begäran var helst och när helst det fanns en internetanslutning. De senast tillgängliga uppgifterna, i slutet av 2018, indikerar att det finns 11 400 existerande MOOCs, som betjänar 101 miljoner elever”.