”Över hela den engelsktalande världen finns det ett systemproblem där cirka 20% av grundskoleeleverna inte lyckas nå acceptabla läskunnighetskrav innan de lämnar obligatorisk utbildning. Detta betyder miljoner människor vars liv har skadats i onödan, orsakat av aspekter av deras utbildning. Vi kommer att undersöka hur detta mönster systemiskt inkorporerats i systemet, dess inverkan på individer och samhälle, och mest oroväckande, hur forskningsbevis som visar hur man löser problemet har studerats men ignorerats i årtionden. Vi kommer att titta på dessa belägg, undersöka deras ”korrekta” tillämpningar på läsning och överväga inte bara den direkta effekten av effektiv undervisning på läsförmåga, utan också dess långsiktiga inflytande på elevernas självförtroende, självkänsla, motivation och livschanser.”

Efter sessionen publicerade Dianne och James Murphy svar på frågor som de inte hann med och sådana där de ville utveckla sina svar mer: https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/02/the-bridge-over-the-reading-gap-revisited-part-1/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/04/the-bridge-over-the-reading-gap-revisited-part-2/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/06/the-bridge-over-the-reading-gap-revisited-part-3/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/10/effective-intervention-the-bridge-over-the-reading-gap-part-4/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/17/mfl-the-bridge-over-the-reading-gap-part-5/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/05/23/removing-barriers-to-success-the-bridge-over-the-reading-gap-part-6/

https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/06/13/promoting-a-reading-culture-the-bridge-over-the-reading-gap-revisited-part-7/

Beskrivningar och länkar till samtliga dagliga online-föreläsningar från researchED våren 2020, först sända live och sedan publicerade på researchED:s YouTube kanal, finns här.