http://luzelectrica2000.se/2019/10/19/betygsskalor-ska-inte-vara-symmetriska/

Inledning:

”I betygsdebatten förekommer en hel del önskningar om en återgång till något som liknar det gamla relativa betygssystemet. Även jag tror att betygssystem mer eller mindre alltid har relativa inslag och att det är mycket önskvärt att ta det faktumet på allvar när man designar ett betygssystem. Jag tror också att det är rimligt att ta ordentlig hänsyn till att man på goda grunder kan förvänta sig något som liknar normalfördelningar när man undersöker kunskaper hos en årgång av elever. När man skapade G-VG-MVG-systemet gjorde man den svenska skolan och det svenska samhället en rejäl björntjänst genom att man vägrade ta dessa frågor på allvar … ”