https://theeffortfuleducator.com/2020/05/22/desiring-difficulties/

Inledning:

”Det verkar höra till den mänskliga naturen att leta efter vägen med minst motstånd. I de flesta aspekter av vårt liv letar vi efter nästa ”sak” som kommer att göra det lättare. Vad kan jag köpa för att arbeta mindre? Kommer den här gadgeten att snabba upp detta? Och för det mesta förbättrar dessa innovationer vårt liv. Jag är mycket tacksam mot Alva J. Fisher. 1908 introducerade han världen för Thor, världens första elektriska tvättmaskin. Jag ryser när jag tänker på hur mycket besvärligt mitt liv skulle vara om jag inte kunde lägga kläder i vår Maytag, trycka på ett par knappar och glömma dem tills timern låter. Jag tror att vi alla kan komma överens om att flera av de sysslor vi möts av dagligen skulle varit mycket svårare och mer tidskrävande för ett sekel sedan. Visst, ibland har det sina fördelar att leta efter ett enklare sätt.

Men det här är i allmänhet inte fallet med inlärning. I de flesta fall är lättare inte bättre. Lättare är vilseledande. Lättare tar för givet. Lättare är misslyckande när det gäller inlärning för längre tid … ”