https://3starlearningexperiences.wordpress.com/author-3starlearningexperiences/

Inledning:

”Bör barn lära sig att skriva kod från början, när de är små? Vi tror inte riktigt det, men det finns andra som tror att det är absolut nödvändigt. Det spelar egentligen inte så stor roll vad vi eller andra tycker eftersom båda sidor av diskussionen inte är något annat än åsikter. Så vitt vi vet har det inte gjorts någon riktig forskning om detta ämne och tills vi har några bevis på detta har ingen rätt eller fel … ”